Magyarország 19. századi egyházzene-története


A történelmi Magyarország hosszú 19. században működő katolikus templomainak zenei gyakorlatát vizsgáló kutatások eredményei.

A kiterjesztett vizsgálatok a Magyar Zenetörténeti Osztály 1830-ig terjedő 18. százados kutatásainak folytatásai; egyúttal a korábbi 19. százados, azaz a Legánÿ Dezső munkássága idején megkezdett, zenei intézményrendszereket és a zenei művelődés történetét feltáró alapkutatásokhoz kapcsolódnak.

A folyamatosan bővülő oldal több jelentős székesegyházi archívum és kottatatár revideált vagy újonnan összeállított műjegyzékét, valamint digitális archívum formájában magát az állományt is hozzáférhetővé teszi. A 19. század egyházzenetörténeti jelenségeiről és a magyar katolikus egyházzenei élet azokra adott válaszairól esettanulmányok informálnak. A folyamatosan bővülő bibliográfiai adatbázis, amely részben a Magyar Zenetörténeti Osztály korábbi 19. százados bibliográfiai gyűjtésén alapul, összegyűjti a 19. századi magyar katolikus egyházzenei élet aktualizált irodalmát.

A honlap elkészítéséhez szükséges háttérkutatásokat Bukáné Kaskötő Marietta végezte. Munkáját a Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának tudományos segédmunkatársa, Simény Beáta, valamint külsős munkatársként Horváth Ágnes segítette. Köszönettel tartozunk mindazon egyházi intézményeknek, amelyek együttműködésükkel támogatták a kutatás és a digitalizáció munkálatait.