Kategóriák
Ruzitska György

Ruzitska György-bibliográfia

Az alábbi irodalomjegyzék négy, eredetileg különálló bibliográfia összesítésével készült. Az alapját az a magyar alapnyelvű irodalomjegyzék alkotja, amely a 1999/2000-ben összeállított műjegyzék (RuWV) végén szerepelt, de az egyes tételek származhatnak az angolul olvasható Ruzitska-kismonográfia bibliográfiájából (2002), a Magyar Zene folyóiratban közölt Alonso-tanulmányban hivatkozott tételekből (2002), ill. egy román nyelvű, a vonósnégyes-műfaj akkor kurrens nemzetközi szekundérirodalmát valamint a 19. századi román zene történeti szakirodalmát is szemléző bibliográfiából, mely a kolozsvári szakdolgozat részeként jött létre 2003-ban. Ennek megfelelően az alábbi összesített irodalomjegyzék 4 alcsoportra oszlik: egy, a Ruzitska-biográfiával és -életművel foglalkozó általános bibliográfiára, ill. az egyetlen Ruzitska-opera kalandos életű librettistájának személyéhez (2), a vonósnégyes műfajához (3) és a referens eddigi publikációinak nyúlfarknyi listájához (4) kötődő, önállóan is használható egységre. Minthogy az összes említett input elmúlt már 20 éves, bibliográfiánk ezen első verziója szükségszerűen elavultnak minősül. A hiányosságot azonban az újabb irodalom 2023 februárjában, azaz az Magyarország Zenetörténete Online Ruzitska György Tematikus Al-honlap élesítésének időpontjában elkezdett folyamatos szemlézésével, ill. annotálásával igyekszem fokozatosan kiküszöbölni, az elmúlt két évtized eredményeinek integrálását is beleértve.

1A/ Ruzitska György élete és művei

Bartalus István: „Ruzitska György” in: Az Ország Tükre. Budapesti képes közlöny. 3/3 (Pest, 1864 január 21.-én), 26.

Bartha Dénes: Erdély zenetörténete. Különlenyomat a Történelmi Erdély-ből Budapest, 1936.

Brown, Maurice: “Schubert, Franz (Peter)”in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Macmillan: London, etc., 1980), 986–1003.

Cosma, Octavian Lazăr: Hronicul muzicii româneşti [A román zene krónikája]. vol. 2 & 4 (Editura Muzicală: Bucureşti, 1974 & 1976).

Farkas Zoltán: „Zeneszerzők bevándorlása a 18–19. századi Magyarországra” in: Muzsika 44/1 (2001 január), 3–8.

Hochradner, Thomas: “Das musikpädagogische und musiktheoretische ‘Erbe’ von Johann Joseph Fux” [Johann Joseph Fux zenepedagógiai és zeneelméleti “öröksége”] in: Beiträge zum ersten Symposion „Musikwissenschaft und Musikpädagogik” 1996 (Con brio: Regensburg, 1997), 127–143.

D’Isoz Kálmán: „Ruzitska György. Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1912. évi állapotárol” In: A zene. Tudományos és művészeti havi folyóirat 5/1 (1913 január), 4–9.

Enyedi Sándor: Déryné erdélyi színpadokon (Kriterion: Bukarest, 1975).

Kassai István: „Erkel Ferenc hangszeres művei” in (szerk. Bónis Ferenc): Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. Erkel Ferencről és koráról (Püski: Budapest, 1995), 55–75, különösen: 63.

Lakatos István: A muzsikus Ruzitskák Erdélyben (Minerva: Cluj [Kolozsvár], 1939).

––– „Egy elfelejtett erdélyi muzsikus: Ruzitska György” In: A zene. 21/15 (1940 július).  OLD.SZÁM

––– (ed.): Egy erdélyi muzsikus vallomásai. Ruzitska György emlékezései 1856. évből (Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.T.: Cluj-Kolozsvár, 1940), újbóli kiadása: 1973.

––– „Régi cseh hangjegyek Kolozsváron” In: Zenetörténeti írások (Kriterion könyvkiadó: Bukarest, 1971), 33–45.

––– (ed.): „G. Ruzitska: Vázlatok életemből” In: Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága. Szemelvények a XIX. század zenei írásaiból (Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1973), 37–70.

––– „A kolozsvári házi zenekör 1841–1870” in (ed. Szabó Csaba): Zenetudományi Írások (Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1977), 197–224.

––– A kolozsvári magyar zenés színpad (1792–1973) Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1977.

––– „Szimfonikus zene Kolozsváron” in (ed. Benkő András): Zenetudományi Írások (Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1983), 194–214.

Major Ervin: „Erkel Ferenc műveinek jegyzéke” in (ed. Bónis Ferenc): Magyar Zenetöréneti Tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól (Zeneműkiadó: Budapest, 1968), 11–45.

Ruzitska Lajos: „A kolozsvári zenekonzervatórium és Ruzitska György (Képek Kolozsvár zenei életéről a XIX. században)” In (ed. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes): Kodály emlékkönyv. Zenetudományi tanulmányok I. (Akadémiai Kiadó: Budapest, 1953), OLD.SZÁM

Stieger, Franz: Opernlexikon (Verlegt bei Hans Schneider: Tutzing, 1975).

Winter Robert: “Franz (Peter) Schubert” In: New Grove Dictionary of Music and Musicians (Macmillan: London, 2001), 243–279.

1B/ Lexikonszócikkek Ruzitska GyörgyRŐL (a megjelenés időrendjében)

Révai Nagy Lexikona. 16. kötet., Budapest, 1924.

Zenei Lexikon. A zenetörténet és zenetudomány enciklopédiája (ed. Szabolcsi Bence – Tóth Aladár) Andor Gy[őző]: Budapest, 1935.

Szabolcsi-Tóth Zenei Lexikon (ed. Bartha Dénes) Zeneműkiadó: Budapest, 1965., (Brodszky Ferenc szócikke).

Brockhaus-Riemann Zenei Lexikon (ed. Boronkay Antal) Zeneműkiadó: Budapest, 1970., (Szerző Katalin szócikke).

Magyar Színházművészeti Lexikon (Akadémiai kiadó: Budapest, 1994).

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie) London: Macmillan, 1980., (Bónis Ferenc szócikke).

The New Grove Dictionary of Opera (ed. Stanley Sadie) Macmillan: London, 1992., (Bónis Ferenc szócikke).

2/ Christian Heyser librettistáról

Heyser, Christian: „Hans Benkner oder Die lebendig Begrabene.“ In: Vaterländische dramatische Schriften I. kötet, Kronstadt [Brassó], Druck und Verlag von Johann Gött, 1842.

Klein, Karl Kurt: Literaturgeschichte des Deutschentums im Ausland. Bibliographisches Institut AG: Leipzig, 1939.

Sienerth, Stefan: „Heyser, Christian” in: Die Siebenbürger Sachsen Lexikon. Wort und Welt / Kraft Verlag, Thaur bei Innsbruck, 1993., 193. oldal.

Stieger, Franz: Opernlexikon. Verlegt bei Hans Schneider, Tutzing, 1975.

Trausch, Joseph: Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürgischer Deutschen II. kötet (az 1870-ben Brassóban megjelent első kiadás változatlan utánnyomása) Böhlau Verlag: Bécs, 1983.

Wittstock, Joachim – Sienerth, Stephan (ed.): Die deutsche Literatur Siebenbürgens von den Anfängen bis 1848. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk: München, 1999.

3/ A vonósnégyes műfajról

Berger, Wilhelm Georg: Cvartetul de coarde de la Haydn la Debussy [A vonósnégyes Haydntől Debussyig]. Editura Muzicală: Bucureşti, 1970.

Botstein, Leon: “The Patrons and Publics of the Quartets: Music, Culture, and Society in Beethoven’s Vienna,” in: The Beethoven Quartet Companion (ed. R. Winter, R. Martin) University of California Press: Berkley etc., 1994, 77–109.

Eisen, Cliff – Baldassare, Antonio – Griffiths, Paul: “String quartet” szócikk in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians Macmillan: London, 2001, 585–595.

Finscher, Ludwig: “Zur Sozialgeschichte des klassischen Streichquartetts” [A klasszikus vonósnégyes társadalomtörténetéhez] in: Gesellschaft für Musikforschung KongressBericht Kassel 1962 Bärenreiter: Kassel etc., 1963, 37–39.

––– Studien zur Geschichte des Streichquartetts Bärenreiter: Kassel etc., 1974.

––– “Streichquartett” In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. L. Finscher ) Bärenreiter: Kassel etc. 1997, 1924–1974.

Fournier, Bernard: L’esthétique du quatuor à cordes. Éditions Fayard: Paris, 1999.

Krummacher,Friedhelm: Handbuch der musikalischen Gattungen Serie 6., Band 1.: „Das Streichquartett von Haydn bis Schubert (ed. Siegfried Mauser) Laaber-Verlag: Leipzig, 2001.

Kirkendale, Warren: Fugue and Fugato in rococo and classical chamber music. Duke University Press: Durham, 1979.

Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven Zeneműkiadó: Budapest, 1971.

Scott, Hugh Arthur: “Programme Chamber Music,” in: Cobbett’s Cyclopedic Survey of Chamber Music (ed. W.W.Cobbett,): Oxford University Press: London, 1963, 238–243.

Timaru, Valentin: Compendiu de forme şi analize muzicale [Formatani és zenei elemzés-kézikönyv] Universitatea Transilvania din Braşov: Brassó, 1997.

––– Dicţionar noţional şi terminologic (prolegomene ale unui curs de analiză muzicală). [Fogalom- és szakszó-szótár, formatani előkészítő kurzus] Editura Universităţii Oradea: Nagyvárad, 2002

Winter, Robert: “Performing the Beethoven Quartets in Their First Century,” in: The Beethoven Quartet Companion (ed. Robert Winter, Robert Martin) University of California Press: Berkley etc. 1994, 29–48.

Webster, James: “Sonata form”In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie) Macmillan: London, 2001, 357–395.

4/ A referens publikált írásai

Németh G. István [Németh István Csaba]: „A másik Ruzitska operája. Ruzitska György – Christian Heyser: Alonso oder Die Wege des Verhängnisses” in: Magyar Zene 40/3 (2002. augusztus), 279–290.

––– Aspecte ale cultivării muzicii de cameră în secolul al XIX-lea la Cluj. Cvartetele de coarde ale lui Georg Ruzitska. [Kolozsvári kamarazene-kultúra a 19. században. Ruzitska György vonósnégyesei], diplomadolgozat, „Gh. Dima” Zeneakadémia [jelenleg: Nemzeti Egyetem], Kolozsvár, 2003, 116pp + Mellékletek.

Szerző: Németh István Csaba

Németh István Csaba zenetörténész (sz. 1978, Sepsiszentgyörgy) a kolozsvári Gh. Dima, ill. a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott. 2003 óta a(z MTA) Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának munkatársa, jelenleg a Studia Musicologica nemzetközi szaklap szerkesztőségi titkára. Kutatásai 19. és 20. századi erdélyi zeneszerzők munkásságára irányulnak.