Ruzitska György zenei kéziratai


A „Ruzitska György zenei kéziratai” című írásmű a zeneszerző összes általam 2000-ig megismert művét listázza a három alapvető műnem (egyházzene, színházi zene, hangszeres zene) szerinti csoportosításban. Az egyes műnemeken belül a nagyobb apparátustól a kisebb felé haladva összesen 9 osztályba sorolja a Ruzitska-kompozíciókat: I. Misék és requiem, II. Kisebb egyházi művek, III. Opera, IV. Vegyes és egynemű karok, kisebb szólóegyüttesek, V. Zenekari művek, VI. Szólóhangszerre és zenekarra írt művek, VII. Kamarazene, VIII. Zongoraművek két és négy kézre, IX. Orgonaművek. Ezekhez még két Függelék társul: Átiratok saját és más szerzők műveiből, ill. Tancélú művek és tankönyvek. Az egy-egy műhöz tartozó összes ismert forrást tárgyalom, az egyes kéziratok források leírása papirológiai igénnyel készült. A kérdéses keltezéseket tisztázandó, ahol erre mód nyílt, a merített papírokon látható vízjeleket is összevetettem az OSZK Kézirattárban lévő katalógusokkal.

Ruzitska György kéziratainak többsége 1911-ben került Kolozsvárról Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba; ma a jogutód-intézményben az OSZK Zeneműtárában található, ahová azonban egészen az 1980-as évekig érkeztek további kisebb-nagyobb kottaszállítmányok. A műjegyzék részletesen bemutatja ezt az OSZK Zeneműtárában található állományt, de a kolozsvári Zeneakadémián lévő forrásokkal is elszámol, sőt benne van az egyetlen Bécsben megjelent Ruzitska-kottakiadvány is, amit a RISM alapján sikerült azonosítani: egy példányát a Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában őrzik.

Ahogy az a Ruzitska György Tematikus Al-honlap bevezetőjében is olvasható, ez a jegyzék az 1999/2000-es tanév folyamán készült el. Hálával tartozom Szőnyiné Szerző Katalinnak, a Zeneműtár akkori vezetőjének, hiszen ő adta az ötletet, hogy ha már a Ruzitksa-kéziratokkal kívánok foglalkozni, először is állítsak össze egy műjegyzéket: arra mindig szükség lesz. És tényleg így van! Hálás vagyok továbbá László Ferencnek, aki mintának a Köchel-jegyzéket jegyzéket ajánlotta figyelmembe, valamint Tallián Tibornak, aki azidőtájt tanszékvezető főiskolai tanárom volt a Zeneakadémián, hogy Ruzitska-kutatásomat az első pesti diákévem folyamán és azután is messzemenően támogatta.

Ezt a dokumentumot nyitottam meg az elmúlt bő két évtizedben minden olyan alkalommal, amikor kolozsvári muzsikusok Ruzitska művei iránt érdeklődtek nálam. Ruzitska György műveinek tematikus katalógusát [RuWV] a Magyarország Zenetörténete Online most változatlan formában elérhetővé teszi mindenki érdeklődő számára.


Fourty-eight pages long article (112,000 signs) in Hungarian—preserving every original language, occurring in the manuscripts: Hungarian, German, French, Italian, and Latin—written during the academic year 1999/2000 with the support of the Pro Musicologia Hungarica Foundation. Contrary to the understatement in its original title—Ruzitska György zenei kéziratai [The Musical Manuscripts of György Ruzitska]—, this work catalog accounts for all the extant sources of every known Ruzitska composition. These are listed—according to the three basic genres: sacred music, theatre music, and instrumental music—and classified into 9 work groups, progressing from the larger to the smaller apparatus: I. Masses and Requiem, II. Minor Church Works, III. Opera, IV. Mixed and Single Choirs, Smaller Vocal Ensembles, V. Orchestral Works, VI. Works for Solo Instruments and Orchestra, VII. Chamber Music, VIII. Piano Works for Two and Four Hands, IX. Organ Pieces, Appendix I. Transcriptions of His Own Works and of Other Composers, and Appendix II. Instrumental and Vocal Works for Study. Manuals. The manuscript descriptions contain the pertinent papyrological details, too: the watermarks found on the immersed papers were confronted with the catalogs at the Manuscript Repository of the National Széchényi Library, in order to clarify questionable dates. For their extensive support of my research on Ruzitska, I owe a debt of gratitude to Katalin Szőnyiné Szerző, the then director of the Music Collection of the National Széchényi Library, my late Kolozsvár mentor Ferenc László, and Tibor Tallián, at the time Head of the Musicological Department at the Liszt Academy of Music and Director of the Budapest Institute for Musicology. Over the past two decades, I have opened this document every time Kolozsvár musicians have asked me about Ruzitska’s compositions they intended to perform. The thematic catalogue of György Ruzitska’s works [provisional title: RuWV] is now made available in its original version, dated June 2000, for anyone interested in György Ruzitska by Magyar Zenetörténet Online / History of Music in Hungary Online platform, operated by the Department for Hungarian Music History of the Budapest Institute for Musicology, RCH ELKH.

Ez a bejegyzés a Ruzitska György kutatási projekt része.