Alonso


Ruzitska József 1822-ben Kolozsváron komponálta Béla futása című művét, amelyet a magyar nemzeti opera megalapozásának tartunk. Néhány évvel később, 1828-ban, Ruzitska György (1789-ben született Bécsben, 1869-ben halt meg Kolozsvárt) ugyanott fejezte be Alonso, oder die Wege des Verhängnisses [Alonso, avagy a végzet útjai] című, a pesti Städtisches Theater színpadára szánt operáját. A bemutató előadásra azonban nem került sor, mert a kitűzött időpontban August Fischer basszista – szerződése ellenére – távozott a színháztól. Ruzitska György Alonsója műfaja szerint szabadítóopera, Christian Heyser erdélyi szász lelkész-író librettójára készült. Egyaránt támaszkodik a Singspiel és az opéra comique hagyományaira, ugyanakkor a kortárs olasz operaszerző, Rossini dallamainak hatásáról is tanúskodik. A tanulmány a zeneszerző életrajzának tárgyalásánál Ruzitska egyetlen zenés színpadi műve megszületésének körülményeire és előzményeire fókuszál és Ruzitska ifjúkori, Bécsben szerzett tapasztalataira is kitér. Az opera zenei anyagát főként annak a nyitányban felhasznált részletein keresztül mutatja be. Ezeket az idézeteket a zeneszerző sajátos narratív stratégia szerint rendezte át, amely a librettóval összevetve az emberi elszántság és cselekvés dominanciáját sugallja az eleve meghatározott sorssal szemben.

Feltöltés alatt.

Ez a bejegyzés a Ruzitska György kutatási projekt része.