Személynévmutató a Magyarország zenetörténete II. kötetéhez


A Magyarország zenetörténete 1990-ben megjelent II. kötetéhez (1541–1686) nemcsak azzal a céllal készítettünk névmutatót, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelően digitálisan kereshető legyen, hanem azzal a szándékkal is, hogy a kötet főszövegében, jegyzeteiben és irodalomjegyzékében megjelenő neveket teljességre törekedve és a lehető leghelyesebb formában tudjuk visszaadni. A nyomtatott könyv névmutatójához képest jelentős bővülés mutatkozik több téren is. Egyrészt mintegy 750 új tételt sikerült fölvenni, így az eredeti jegyzék nagyjából a felével gyarapodott. Másrészt az internet nyújtotta lehetőségek kihasználásával igen sok, a névmutatóban annak idején pontatlanul megjelent névadatot sikerült kiegészíteni, javítani. Különös körültekintést igényelt, hogy az eredeti kötet lábjegyzeteiben és irodalomjegyzékében a keresztneveket mindig csak kezdőbetűvel rövidítették a szerkesztők-szöveggondozók. A zenetörténet számos szereplője, elsősorban a zenei kéziratokban nehezen megfejthető írással megörökített zeneszerzők szintén rövidített vagy hibás névvel szerepeltek a kötetben, mert beazonosításuk a könyv megjelenésének idejéig még nem történt meg maradéktalanul. A jegyzék pontosítása a jelenlegi stádiumban mindazonáltal nem helyettesíti a még előttünk álló kutatásokat, sem a zenetörténeti fejezetek tévedéseinek korrigálását. Az újabb szakirodalom eredményei itt csak korlátozottan kaphattak helyet, hiszen az új adatok bedolgozásának igénye már inkább revideált fejezetek – egyébként tervbe vett – megírását vetíti előre.

Itt következnek a jegyzék használatához szükséges további praktikus tudnivalók. A könyv szerzőinél kurzívan vannak szedve az általuk írt rész illetve fejezet oldalszámai. (Csomasz Tóth Kálmán és Papp Géza közös fejezeteiben a szerzők közötti pontos munkamegosztást csak a Papp Géza hagyatékában fennmaradt gépiratos jegyzék tünteti fel; a megjelent kötet tartalomjegyzéke ebből a szempontból nem mérvadó.) Az oldalszám mellett álló „j” betű a lábjegyzetben, az „i” az irodalomjegyzékben való előfordulást jelzi. Ha a név az oldal főszövegében és lábjegyzetében is előfordult, nem tettük ki a „j” betűt. Alternatív névalak esetén, ahol szükségesnek látszott, utalást helyeztünk el a jegyzékben. Az előforduló különböző ismert, vagy a könyvben használt névváltozatokat rendszerint / jellel elválasztva, a névhez járulékosan tartozó eredeti vagy ragadványneveket, magyarított vagy latinos, esetleg férjezett neveket zárójelben adtuk meg. A név körüli bizonytalanságra a keresztnév kezdőbetűjét, rövidítését megtartva végső soron kérdőjellel hívjuk fel a figyelmet. A magukban álló keresztneveket jobbára foglalkozás- és esetleg földrajzi névvel egészítettük ki a könyv főszövege alapján. Főúri családnevek említése a könyvben általánosítva is előfordult (pl. Batthyányak; Pálffy család), ezeket többnyire indokoltnak láttuk a régi személynévmutató mintájára megtartani a jegyzékben.

2022 Karácsony

Kaskötő Marietta, Papp Ágnes