Liszt-bibliográfia az Egyetemes Philologiai Közlöny hasábjain 1887–1918


Habár az Egyetemes Philologiai Közlöny elsősorban nyelv- és irodalomtudományi folyóirat, munkatársai között számos zenekedvelőt találunk. Indulásakor, az 1870-es években Liszt Ferenc már állandó jelleggel, évente több hónapot töltött Budapesten; ekkor került sor nemcsak a főváros egyesítésére, de a művész negyedszázados jubileumi ünnepségére is. Sőt, a társszerkesztő, Ponori Thewrewk Emil köszöntő epigrammát írt erre az alkalomra, levelezett és többször személyesen is találkozott Liszttel. Talán e rajongás hatására került a közlöny éves könyvészetébe számos, a
zeneszerzővel kapcsolatos cikk is.