A magyarországi régizene-játszás története


A magyarországi régizene-játszás öt korszakának sajátosságai és meghatározó személyiségei.

Régizenélésen a szó eredeti értelmében azt az előadói gyakorlatot értjük, mikor régebbi korokhoz tartozó darabok előadására a korabeli források ismeretében, „korhű” hangszerekkel tesznek kísérleteket. Amennyiben csak ebből a legszűkebb értelmezési tartományból indulunk ki, az irányzat hazai története mára akkor is több, mint ötven évet ölel fel. A tény azonban, hogy az egyes zenei korszakokhoz tartozó „hiteles” hangszerállomány kialakításának igénye, illetve ennek preferenciái a mindenkori ismeretek és kutatási eredmények fényében, de azoktól függetlenül is, máig koronként és országonként is különböző irányokat véve folyamatosan változnak, lényegesen szélesebb spektrumú kutatásra ad okot. Emellett más nézőpontból vizsgálva a kérdést, azt is a zenei historizmus részének tekinthetjük, mikor muzsikusok korábbi stíluskorszakhoz tartozó, elfeledett zeneművek újraélesztésével próbálkoznak. Ebben a legtágabb értelemben véve a hazai régizene-játszás gyökerei egészen az 1850-es évekig nyúlnak vissza, mikor többek között Mátray (Rothkrepf) Gábor munkásságának és a kiegyezés után újjáalakuló amatőr zenei egyesületek aktivitásának köszönhetően felélénkül a zenetörténet és a zenei múlt iránti érdeklődés a korabeli, a nemzeti zenére és a tradíciók ápolására irányuló romantikus áramlatok Európa-szerte már korábban megfigyelhető tendenciáját követve.

Mindezek alapján kutatásom a történelmi korszakhatárokat és az intézményi, személyi kapcsolatokat is figyelembe véve az 1850-es évektől kezdve öt időszakra tagolódik (1850–1908; 1908–1945; 1945–1970; 1970–1990; 1990–) magában foglalva a hazai régizenei irányzat eddig még egészében nem vizsgált kialakulásának közelmúltig követhető teljes történetét.  A kutatás további célja a régizene-játszás különböző paramétereinek (repertoár, hangszerállomány, hangszertechnika) pontosítása és ennek nyomán az irányzat különböző fázisainak vizsgálata útján, a mindenkori nemzetközi szakmai viszonyokkal egybevetve a hazai historikus zenélésről való gondolkodás új, objektívebb kereteinek körvonalazása.

A honlapon a következő tartalmak lesznek elérhetők:

  • A régizene-játszás iránt érdeklődő, azzal kapcsolatba hozható zenészek, együttesek, intézmények adatbázisa a hazai zenészek nemzetközi kapcsolatainak és az egyes zenész-generációk közötti, eddig részleteiben még szintén nem vizsgált kapcsolati hálózatának feltüntetésével
  • Régizenei koncertek és előadások az 1850-es évektől
  • A hazai szaksajtóban megjelent régizenéről szóló cikkek, vitairatok, könyv-és hanglemezrecenziók bibliográfiája a Magyar Zenetörténeti Adattár_Zenei Sajtógyűjtés kivágataként.
  • Magyar régizenei hanglemezek listája
  • Fontosabb régizenei témájú cikkek válogatása
  • Saját publikációk
  • Tematikus annotált bibliográfia