Kategóriák
Zene és politika a neoabszolutizmus korában. A dalármozgalom indulása (1850–1867)

A soproni Dalfüzér / Liederkranz élete 1859–1869 között a fellépések tükrében

Absztrakt

A soproni Dalfüzér / Liederkranz Magyarország egyik első dalegylete, melyet az evangélikus kántor, Christian Altdörfer hozott létre. Az egylet igen aktív volt, melynek egyik eklatáns példája, hogy 1863-ben megszervezte az első magyarországi országos dalárünnepet. Az egylet a város kulturális életében is fontos szerepet töltött be, melyet a számtalan fellépés, valamint azok helyszíne is jól mutat. A tanulmány a dalegylet fellépéseit mutatja be a kezdeti időszakban.

Tanulmány

A tanulmány elérhető PDF formátumban erre a linkre kattintva.

Szerző: Gusztin Rudolf

2016-ban végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi szakán. Kutatási területe 19–20. századi magyar zenetörténet és zeneelmélet. 2015-től az MTA BTK Zenetudományi Intézet 20–21. századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoportjának megbízásából részt vett a Kádár-kori ifjúsági sajtóban megjelent populáris zenei írások bibliográfiájának összeállításában. Ugyancsak 2015 elejétől a Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának „Erkel Ferenc és műhelye” OTKA-pályázata keretében a korai zenés színjátszás forrásait kutatta. 2016 májusától a Magyar Zenetörténeti Osztály tudományos szakalkalmazottjaként folytatta munkáját, 2019 januárjától pedig tudományos segédmunkatársként. A 2019–2020-as tanévben óraadó tanárként zeneirodalmat tanított a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban. 2019 szeptembere és 2020 januárja között az Új Nemzeti Kiválóság program ösztöndíjasa. A támogatott program témája: „Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály és Ábrányi Kornél férfikari műveinek vizsgálata és recepciója”. A 2022. évben a Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíj nyertese. A támogatott program témája: „A magyar dalármozgalom zenei repertoár- és sajtóadatbázisa 1867-ig (soproni Dalfüzér, Pécsi Dalárda, fővárosi dalegyletek és Debreceni Dalárda)”.

Feladatai közé tartozik az Osztályon készülő kritikai kiadások és tudományos publikációk (Erkel Ferenc Operák, Műhelytanulmányok a 18. Század Zenetörténetéhez sorozat) előkészítésében és szerkesztési munkálataiban való részvétel, valamint az Osztályon folyó 18–19. századi alapkutatásokkal kapcsolatos adatfeldolgozás, katalogizálás. Kutatási területe kibővült tervezett disszertációjának témájával, melynek munkálatai során a magyarországi dalármozgalom történetének kezdetét dolgozza fel. Készülő disszertációjának címe: Zene és politika a neoabszolutizmus korában. A dalármozgalom indulása (1850–1867).