Magyarország Zenetörténete IV.

Magyarország középső részének elvesztése ellenére az ország kétharmadában, a királyi Magyarország és Erdély – elsősorban szabad királyi – városaiban, az erdélyi fejedelmi udvarban és jó néhány főúri várkastélyban élénk zenei élet folyt. Erről számol be részletes levéltári kutatás alapján sorozatunk második kötete.


Bemutatja továbbá zeneszerzőinknek a korabeli európai reneszánsz és barokk stílusban komponált műveit – melyek a Musicalia Danubiana sorozatban folyamatosan jelennek meg -, feltárja a nemzeti nyelvű egyszólamúság fejlődésének jelentős szakaszát a népdal, népének, gregorián és históriás ének területén. Hangszeres zenénk külföldi és hazai forrásokból ismert tánczenei emlékeinek rendszerezésén felül első ízben magának a táncnak hazai történetét is összefoglalja.